linker-en-rechter-hersenhelft

Gaat de rechter of linker hersenhelft je toekomst bepalen?

De afgelopen decennia behoorden toe aan een bepaald soort mens met een bepaald soort geest, computer programmeurs met ingewikkelde codes juristen met ingewikkelde contracten en MBA’s met ingewikkelde cijfers, deze kwaliteiten bevinden zich in de linker hersenhelft.

Maar gaat de sleutel naar de hemelpoort in andere handen over, is de toekomst  voor een ander mens met een heel ander soort geest, mensen die kunnen scheppen en invoelen die patronen kunnen herkennen, en die concepten kunnen realiseren die de kracht van bezit omzetten naar de kracht van gebruik  die veel meer de rechter hersenhelft inzetten.

Een mooi voorbeeld in nieuwe concepten denken is http://www.snappcar.nl/

Een site waar je auto’s kunt delen en huren met en van particulieren

Wat is de toekomst hoe ziet hij er uit en wie “welke deel van het brein”wordt  bepalender in de toekomst, we zijn gewend aan de structuur denkers die vanuit het financiële bepalende functie’s, lineair denkend economische bepalend zijn dit is vooral de linker hersenhelft, maar blijft dit zo.

Als bezit minder belangrijk wordt omdat er al spraken is van materiële overvloed en het gebruik belangrijker wordt dan is de  toekomst wellicht niet meer alleen aan structuur denkers.

Maar is de toekomst aan een ander soort persoon met een andere denkprocessen: concept denkers, creatieve, uitvinders, verhalenvertellers-creatieve en holistische ‘rechter hersenhelft “denkers wiens capaciteiten anders zijn dan de linker hersenhelft structuur denkers.

Het is dus een mooie vraag: wie, welke hersenhelft ( links analytisch structuur of rechts creatief holistisch)  gaat de economische toekomst meer beïnvloeden?

Wil je weten welke hersenhelft bij jou het meest dominant is, doe dan deze test.

http://nl.sommer-sommer.com/brein-test/   linker-rechterbrein-27okt2011

michael

Mindset Heb jij een statische of een op groei gerichte mindset?

Mindset*

Mindset of de denkwijze waarmee we in het leven staan voor de een is het glas half leeg en voor de ander is het glas half vol.

glas half vol

Is dit aangeboren gedrag wat niet veranderd kan worden of is  een mindset een manier van handelen die je nog de keuze geeft om een andere mindset of denkstijl te ontwikkelen.

Als je naar je gedrag kijkt of naar je mindset is dit aangeboren of is dit aangeleerd, en als het een van beiden is kun je er dan nog verandering in brengen?

Wat kun je zeggen als het gaat om de mindset van mensen je kunt deze indelen in  twee vormen, een statische mindset en een op groei gerichte mindset.

Statische mindset of op groeigerichte mindset?

De statische mindset is er een die we veel zien en die op veel scholen aansluit bij hoe we leren en hoe we met elkaar omgaan, we willen een slimme indruk maken, we willen geaccepteerd en niet afgewezen worden.  Je bewijzen in de klas, je bewijzen in je carrière en je bewijzen in je relatie’s.

Er is ook nog een andere mindset een waar er vanuit gaat dat wat je toebedeeld het beginpunt is van waaruit je je kunt ontwikkelen, deze op groei gerichte mindset is gestoeld op het geloof dat je je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.

Hoe werken de mindsets, een persoon met een gesloten mindset zal na een dag met teleurstellingen en zaken die niet gaan zoals ze verwacht werden, deze tegenslagen zien als een rechtstreeks oordeel over hun competentie en over wat ze waard zijn.

Mensen met een op groei gerichte mindset gaan met elke situatie om op een naar de toekomst gericht wijze die een oplossing in zich heeft, bij een slecht school resultaat zullen ze bedenken dat ze er de volgende keer beter een andere leer wijze kunnen gebruiken.

mcenroe

John McEnroe

In sport in een grote sporter met een statische mindset  John McEnroe, een tennisser met heel veel aangeboren talent die met weinig training en inspanning de resultaten kon halen die hij wilde, natuurtalenten leren niet hoe ze hard moeten werken of hoe ze tegenslagen moeten verwerken.

Elke tegenslag werd door John vertaald naar anderen de scheidsrechter, tegenstander, bal, ondergrond, weeromstandigheid, iedereen kreeg de schuld maar nooit hijzelf  om daarmee wat te leren van de tegenslag!

In de statische mindset verlammen tegenslagen je, John Mc Enroe kon de gedachte te verliezen niet verdragen.

 

Michael Jordan (23)

Een andere grote sporter  is Michael Jordan die een fantastische sport carrière heeft gehad en die voor hemzelf en zijn team genoten maar 1 zaak belangrijk maakte elke tegenslag,  gemist schot was een reden om harder te trainen en het nog beter te willen doen.  Een op groei gerichte mindset maakte dat Michael Jordan steeds een oplossing zocht voor tegenslagen hoe langer zijn carriere duurde werd hij een steeds betere speler leeftijd had bijna geen vat op zijn spel, omdat hij nog meer ging trainen en nog gerichter op zijn sterke kanten ging trainen.

 michael

Verander de wereld en begin bij jezelf

Veel mensen met een statische mindset vinden dat de wereld moet veranderen en niet zij zelf zij vinden dat zij recht hebben op zaken omdat de wereld moet zien hoe goed zij zijn.

Groei ontwikkelen en verandering is lastig met de statische mindset, de huidige economie en veranderingen die op elk gebied in onze maatschappij plaats vinden geven een persoon met een op groei gerichte mindset  meer kansen om die stappen te maken die ze willen maken en waar ze voor willen werken.

 

*Een mentale houding die bepaalt hoe je omgaat met bepaalde situaties en hoe je reageert op deze situatie´s.

375d1454-8e35-11e3-93bc-12313d237632-large

Adviserend verkopen (consultative selling)

Wat is goed adviserend verkopen?

Adviserend verkopen – of consultative selling – is het verkopen van oplossingen om de resultaten van uw klant te verbeteren. Daarvoor moet u een uitstekend inzicht krijgen in de situatie bij uw klant. Uw advies moet zodanig zijn dat de klant het graag van u wil kopen. Kortom, u begrijpt de klant echt. Wat daar allemaal bij komt kijken, leert u in onze trainingen adviserend verkopen.
Uw prospects of klanten willen de beste oplossing. Maar wat is de beste? Daarvoor moet u het bedrijf van uw klant goed leren kennen. Daarnaast kunt u ook de behoefte van uw gesprekspartner in kaart brengen. De uiteindelijke doelen die deze wil bereiken wordt helder geformuleerd. Zo brengt u het beste advies uit.Screen-Shot-2012-06-09-at-1.26.51-AM

Adviserend verkopen volgt op relatie opbouw
Om consultative sales goed toe te passen bouwt u allereerst een geloofwaardige relatie op met de klant. Zorg ook voor de betrouwbaarheid van uw bedrijf en luister echt naar uw klant. En toon onvoorwaardelijke interesse om de beste oplossing te verkopen.Bij de tweede stap in dit verkoopproces gaat u in op de vraag van de klant. Verhelder de vraag door naar achtergronden te informeren. Waarom doen klanten het op deze manier? Wat wil men bereiken met een vraagstuk? Adviseer bij een concrete vraag, maar zeker ook ongevraagd. Zo weet de klant dat u betrokken bent en bereid bent om mee te denken.

Adviseren en verkopen
Als u de juiste probleemanalyse heeft gemaakt, brengt u een advies uit. Let hierbij op de kwaliteit van het advies en formuleer uw advies zorgvuldig. Ook bent u bij de consultative selling methode voorbereid op het brengen van een “doe dit niet” advies . Denk vanuit het belang van de klant.
Onderbouw uw advies met de juiste sales argumenten. Verkoopargumenten die u vertaalt naar de voordelen voor uw klant. Wat levert deze oplossing op voor uw klant? Waarom is dit het juiste advies?

ValueProposition

Waardepropositie creeren

WAARDEPROPOSITIE CREËREN

Binnen marketing wordt de term ´waardepropositie´ vanuit verschillende perspectieven belicht. Vanuit een organisatie richt de term zich op het creëren van een extra waarde, die gekoppeld wordt aan het product en/of dienstverlening, als onderdeel van de USP´s (unique selling propositions). Vanuit de (potentiële) klant gezien, richt de term zich op de extra waarde die een product en/of dienstverlening vertegenwoordigt, waardoor er goed op de klantbehoefte wordt ingegaan en de klant overgaat tot aanschaf.

 KLANT CENTRAAL

Door de (potentiële) klant centraal te stellen, wordt een toegevoegde waarde gecreëerd. De producten en/of diensten vertegenwoordigen niet zozeer deze waarde, maar door het gebruik ontstaat een waardepropositie.

Er zijn verschillende categorieën, die een klant belangrijk vindt en die leiden tot groei van de waardepropositie:

 1. Functionele waarde – Het product / dienstverlening biedt gemak, is probleemoplossend, is beter, gemakkelijker, uitgebreider enz. dan andere producten / dienstverleningen.
 2. Emotionele waarde – Het product / dienstverlening is plezierig of aantrekkelijk. De klant is aan het product / dienstverlening verknocht vanuit nostalgie, overlevering of advies van anderen.
 3. Economische waarde – Het product / dienstverlening biedt financieel voordeel, is energiebesparend, tijdbesparend of innovatief.
 4. Symbolische waarde – De klant hecht waarde aan de status die het product / dienstverlening verleent. Deze status kan gericht zijn op maatschappelijke verantwoordelijkheid alsook ontleend worden aan een merk.
 5. Eindwaarde – Hierin zijn de eerdere vier categorieën vertegenwoordigd. Wat straalt het product / dienstverlening in zijn geheel uit; gezondheid, welvaart, jong van geest, onafhankelijkheid enz.

Daarnaast is het belangrijk dat een klant serieus wordt genomen en serieus wordt bejegend. Een uitstekende service, goede uitleg en een waterdichte garantie zijn factoren die bijdragen aan een hoge mate van klanttevredenheid. Dat leidt weer tot de uiteindelijke waarden van een product/ dienstverlening.

KLANTINZICHT

TOEGEVOEGDE WAARDE

Een toegevoegde waarde kan ook voor een unieke waardepropositie zorgen. Dat kan door een extra toevoeging aan het product/ dienstverlening, die als waardevol wordt ervaren door de klant. Hiermee kan een bedrijf zich onderscheiden van de concurrent. Een toegevoegde waarde hoeft lang niet

waarde-propositie1

Om een goede waardepropositie te creëren, is het voor bedrijven van belang om goed klantinzicht te krijgen. Maar hoe komen bedrijven achter die informatie over behoeften, verwachtingen en wensen van de klant? Door marktonderzoek en trendwatching komt een bedrijf daar snel achter. Ook is het verstandig om een open lijn in de communicatie met de klant zelf te houden en alle feedback serieus te onderzoeken. Deze feedback kan worden verzameld uit binnengekomen klachten, klantenpanels en recensies op Internet en social media.

ingewikkeld te zijn

prisma

Doelen Stellen S.M.A.R.T of P.R.I.S.M.A

Bijna iedereen kent S.M.A.R.T.. In elke training bespreken we  om al je resultaat en leer doelen ‘SMART’ te maken, doelen stellen is makkelijk ze direct SMART maken is nog best lastig.

S.M.A.R.T. is een prima methodiek om jou te helpen betere doelen te formuleren. Een methodiek, want er zijn er meerdere. Zo is er bijvoorbeeld ook P.R.I.S.M.A..

Wat is “PRISMA”?

P.R.I.S.M.A. is een methodiek van doelen stellen die ook veel gebruikt wordt. Net als bij het bekendere S.M.A.R.T. staan de letters van PRISMA allemaal voor een bepaald onderdeel  van het leer of resultaat doel, en je houdt bij het vaststellen van je doel rekening  met al de verschillende aspecten.

PRISMA staat voor:

 • P ositief
 • R elevant
 • I nvloed
 • S pecifiek
 • M eetbaar
 • A ctiegericht

Positief

Positief gaat over het positief formuleren van je doelen. Aan de ene kant is dit erg belangrijk omdat je doel daardoor een stuk fijner klinkt, Aan de andere kant is negatief gedoe natuurlijk gewoon slecht voor je energiepijl, en je motivatie.

Relevant

Zorg ervoor dat jouw doel relevant is. Relevant voor jou, voor jouw bedrijf, voor de wereld.

Niets meer dan simpele logica eigenlijk. Ik ken niemand die tijd en energie wil stoppen in iets waarvan ze van te voren al weten dat het totaal irrelevant is.

Invloed

 

Het is belangrijk om na te gaan of het doel wat jij stelt wel iets is wat binnen jouw invloed ligt. De cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed, zoals Covey dat noemt.

Als jij geen invloed hebt op het doel wat je aan het stellen bent heeft het weinig (tot geen) nut om er energie in te stoppen. Een beetje trekken aan een dood paard, zeg maar.

 

Specifiek

Net als bij SMART is het ook bij PRISMA belangrijk dat je je doel zo specifiek mogelijk maakt. Er mag geen enkele vorm van twijfel over bestaan wat je nou precies bedoelt. Op zich zou een wildvreemde direct moeten kunnen snappen wat je nou daadwerkelijk wilt bereiken.

Dit is vooral belangrijk omdat het jou forceert om heel diep na te denken over wat je nou echt wilt.

Formuleer je je doel als “Meer omzet” dan heb je je doel bereikt als alles exact hetzelfde blijft, en je toevallig een dubbeltje op straat vind. Vast niet wat je bedoelde, dus het is handig om je doel specifieker te formuleren.

Meetbaar

Ook meetbaar is een oude bekende voor S.M.A.R.T. veteranen. Hier gaat het erom dat je moet kunnen weten wanneer je doel bereikt is.

Denk van te voren na over hoe je kunt meten of je doel bereikt is, en vooral ookwat je dan zou moeten meten.

Als je wilt afvallen kun je kilogrammen meten, maar ook vetpercentage. Welke van die 2 wil je iets in bereiken? Wil je minder wegen, of wil je minder vet hebben?

Hetzelfde geld natuurlijk voor je bedrijfsgroei. Je kunt het aantal klanten meten, het aantal producten, je omzet, etc. Kies één waarde die je wilt laten groeien, en besluit hoe je die waarde gaat meten. Wil je een maandomzet van €8333.33, of een jaaromzet van €100.000? (Yup, dat kunnen wel degelijk 2 hele verschillende dingen zijn)

Actiegericht

Houd er rekening mee dat je daadwerkelijk actie kunt ondernemen richting je doel. Op zich overlapt dit wel een beetje met het “Invloed” deel. Het is belangrijk om na te denken of je überhaupt iets kunt doen om dichter bij je doel te komen.

Aan de ene kant denk je na over jouw invloed. Wat kun jij doen om dichter bij het doel te komen. En nu denk ja na over wat er gedaan zou kunnen wordenom dichter bij het doel te komen.

Welke acties kunnen er (vandaag) worden ondernomen zodat je doel morgen dichter bij is dan gister?

 

Elk stapje telt, hoe klein dan ook.

.doelstellingen

1hello

Onzichtbare Pitch

Pitchen is een hele actieve manier van communiceren, er zijn verschillende manieren om te pitchen de bekendste ik denk ik wel de Elevator Pitch. Waar je in de korte tijd die een lift er over doet om op een verdieping te komen het doel van je onderneming moet vertellen.

Of wat een medewerker van Apple overkwam toen hij samen met Steve Jobs op de bovenste verdieping van het Apple hoofdkantoor in de lift stapte en de vraag kreeg van Steve, “wat doe jij precies voor ons?’  en hij niet goed kon pitchen wat hij voor toegevoegde waarde had voor Apple in de korte tijd die nodig was om op de begane grond te komen, daar aan gekomen mocht hij gelijk door lopen en vertrekken bij Apple!

Bij pitchen gaan we er vanuit dat we in gesprek zijn met iemand en hem vertellen wat wij doen, waar onze onderneming voor staat en wat de toegevoegde waarde is.

Waar we wellicht niet bij stilstaan is de Onzichtbare Pitch, op het moment dat we een ruimte binnenkomen zenden we al een boodschap uit, de wijze waarop je gekleed bent en hoe dit aansluit bij het evenement wat je bezoekt, en wat het zegt van jou?

De Non verbale boodschap (pitch) die we dan al aan het uitzenden zijn, geeft een ieder die in de ruimte is al een beeld van jou en de vraag is sluit dit beeld later aan tijdens een gesprek.

Wees je bewust van deze pitch, laat anderen tijdens een netwerk bijeenkomst naar je kijken en aan je vertellen hoe zij vinden dat je overkomt, voldoet wat hun zien en hun feedback aan wat jij graag wilt bereiken? De onzichtbare pitch is niet door jezelf te zien? maar wel te veranderen.

images (4)

Lichaamstaal!

Lichaamstaal kan zeer krachtig zijn als het gaat om netwerken en het opbouwen van relaties met anderen. Binnen de eerste zeven seconden dat je elkaar ontmoet , hebben mensen visueel hun eerste indruk gevormd .

Kun je onbewust jouw netwerk inspanningen beïnvloeden door je lichaamstaal ? Als je een ontmoeting met nieuwe prospects of van plan bent om een evenement te organiseren , let dan goed op dat je mensen niet ontmoedigd door dat je met je lichaamstaal uitstraalt dat je lastig benaderbaar bent .

Hier zijn vier belangrijke factoren om in gedachten te houden :

1 . Oogcontact . Enkele van de meest krachtige en succesvolle zakelijke leiders in de wereld staan ​​bekend om de indrukken die zij maken tijdens face-to -face meetings. Hun blik dwaalt nooit weg uit de ogen van de persoon waar ze mee spreken, waardoor de gesprek partner het gevoel krijgt dat hij de belangrijkste persoon in de kamer is. Met een beetje oefening kan iedereen dit doen .

Bent je goed in het maken van oogcontact gedurende het gesprek ? Of ben je ook op zoek naar iemand  achter de persoon om te zien wie er nog meer in de kamer?

2 . Arm beweging . Als je met iemand spreekt en je armen zijn in een positie die duidelijk maakt dat je niet geïnteresseerd bent , dan lijkt het of je niet van plan bent om een positieve indruk te maken .

Wat doe je armen doen ? Zijn ze gevouwen, betekenende verveling , of verscholen achter je rug , met vermelding van belang? Gebruik je je armen actief in het gesprek? Raak je je gesprekspartner aan?

3 . Uw houding. Zorg ervoor dat je op een manier staat die open en gastvrij is​​, in plaats van het blokkeren van mensen uit uw gesprek.

Ga niet staan leunen tegen iets , alsof je  verveeld of moe bent? Bent u niet in staat om de handen te schudden omdat je anders moet jongleren met een bord voedsel?

4 . Gezichtsuitdrukkingen . Het onderhouden van een belanghebbende gezichtsuitdrukking gaat hand in hand met het handhaven van oogcontact . Lach je , of kun je net een geeuw tegenhouden ? Heb je echte interesse?  Wat zegt je gezicht ?

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat gapen terwijl iemand tegen je praat  een trefzekere manier om een gesprek te beëindigen, maar helaas zie je dit toch vaak gebeuren tijdens netwerk bijeenkomsten.

Vergeet niet dat een groot deel van uw toekomstige netwerken succes bepaalt wordt door de  eerste indruk en de eerste ontmoeting. Je wilt dat mensen zie dat je alert , geïnteresseerd , deskundige en betrouwbaar bent.

Probeer deze twee acties in de komende weken om ervoor te zorgen dat je werkt aan het maken van een positieve en krachtige eerste indruk :

Kijk in de spiegel voor het verlaten van het huis en vraag jezelf af : ” Welke indruk wil ik maken als ik mensen voor eerste keer ontmoet? Welke boodschap wil ik graag overbrengen bij een eerste contact?

Wees je meer bewust van je lichaamstaal door het krijgen van feedback. Wat zeg je , zonder een woord te spreken ? Gbodylanguage1-400x218a samen met een  vriend naar een netwerk bijeenkomst en vraag hem om je eerlijke , directe feedback te geven op je lichaamstaal .

ext

Welke voordelen zijn er als je kiest voor een S.T.E.F Businesscoach?

Een goede businesscoach is een waardevolle investering. Vraag het succesvolle ondernemers of sporters, waar zij zouden zijn zonder hun coach. Veel tv programma’s als the Voice of Holland, Hell’s kitchen, Masterchef, Holland got talent, The Apprentice,  laten de talenten van de deelnemers ontwikkelen met inzet van een coach.

Coaches helpen jou om het beste uit jezelf te halen, de strategie te bepalen, de doelstellingen S M A R T vast te leggen en dan samen je vaardigheden te ontwikkelen en je doelen te bereiken. S.T.E.F heeft

Coaching-Cloud-Imageondernemerscoaches die deze doelen graag samen met jou bereiken.

Wat kan een S.T.E.F Businesscoach voor jou betekenen?

Als je ‘ja’ zegt tegen twee van de volgende vragen, dan zullen onze coaches een indrukwekkend verschil gaan maken in de resultaten en het succes van jouw ondernemerschap.

 • Behaal je niet de omzet die je zou willen hebben?
 • Vind je het moeilijk om klanten te vinden?
 • Heb je moeite om kort uit te leggen wat je doet aan andere mensen?
 • Vraag je je weleens af voor wie en waarom je het allemaal doet?
 • Ben je bang dat het niet lukt?
 • Ben je niet sterk in netwerken
 • Heb je hulp nodig maar weet je niet goed wie je kan helpen?
 • Heb je moeite om alle technische ontwikkelingen en informatie bij te houden?
 • Heb je teveel te doen en te weinig tijd om het te doen?

Wat doen de Businesscoaches  van S.T.E.F?

 •  Luistert als klankbord naar jouw ideeën, vragen en twijfels
 •  Werkt samen met jou aan het vaststellen van je doelen als:
 •  Ondernemer, voor de onderneming en de marketing strategie
 •  Helpt na een goede nulmeting om jouw kennis, vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen
 •  Motiveert je, en zorgt dat de energie altijd positief naar voren is gericht
 •  Laat je de unieke positie en onderscheidend vermogen van de onderneming ontdekken
 •  Helpt je bij het schrijven van jouw businessmodel canvas
 •  Bespreekt jouw uitdagingen en successen

Wat ervaring getallen over de resultaten

84% van de starters bestaat nog na vijf jaar. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 49%.
68% heeft hun kennis en vaardigheden in sales en communicatie versterkt.
76% heeft meer inzicht gekregen in hun eigen ondernemerschap.

En bij 62%, die al een bedrijf waren gestart, is de bedrijfsvoering en de winstgevendheid verbeterd.

Wil je meer informatie of contact met de coaches mail dan naar info@stefonderneemt.nl

E-Learning1

Elearning applicatie van S.T.E.F. nu online!

Ondernemen moet je zelf doen maar nu hoeft het niet meer alleen. S.T.E.F biedt de mogelijkheid om je idee en concepten te klankborden. Met zowel ervaren als startende ondernemers bieden we je de mogelijkheid om te sparren over jouw ondernemingsplan. Klankborden met S.T.E.F. kan nu digitaal via een online platform. Wil je meer weten over de applicatie kijk dan op onze site of meld je aan en je ontvangt direct de gegevens om in te kunnen loggen.

Wil je ook aan de slag met het businessplan van jouw onderneming, meld je gratis aan voor de online applicatie van S.T.E.F. en je ontvangt de persoonlijke inloggegevens voor jouw businessplan.

Marktonderzoek

Markt Onderzoek

Wat is Marktonderzoek?

In het marketing vakgebied is het van belang om goede onderbouwde beslissingen te nemen. Op “gevoel” varen is niet meer mogelijk in een wereld van return on investment (ROI) en return on marketing investment (ROMI). Marktonderzoek en marketingonderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Door inzicht te verkrijgen in bepaalde vraagstellingen kunnen objectieve onderbouwde beslissingen genomen worden met als doel een hoge ROI of ROMI te realiseren.

Verschil marktonderzoek en marketingonderzoek

Er is een verschil tussen marktonderzoek en marketingonderzoek.

 • Bij marktonderzoek wordt er informatie gezocht naar concrete markten, producten of klanten met als doel te komen tot een goede afstemming tussen vraag en aanbod.
 • Bij marketingonderzoek wordt er informatie gezocht naar marketinginstrumenten zoals de marketingmix en de invloed die ze uitoefenen op bijvoorbeeld afnemers.

Verschillende soorten Marktonderzoek

Er zijn verschillende soorten marktonderzoek namelijk:

 • Exploratief – een verkennend onderzoek naar een probleemstelling. Welke factoren zijn belangrijk binnen een bepaalde markt? Exploratief marktonderzoek kan uitgevoerd worden door deskresearch of kwalitatief onderzoek.
 • Descriptief – een beschrijvend onderzoek naar een probleemstelling. Hoe groot is een bepaalde afnemersgroep? Bij descriptief onderzoek is vaak sprake van kwantitatief onderzoek.
 • Verklarend – een onderzoek naar relaties tussen variabelen. Welke invloed heeft een bepaalde variabel op een andere variabel? Bij verklarend onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt een experiment.

Vereisten aan Marktonderzoek

Iedereen kan aan marktonderzoek doen. Wel is er een aantal vaardigheden vereist om tot objectieve en betrouwbare resultaten te komen. Zo moet de onderzoeker bekend zijn met de verschillende vormen van onderzoek (exploratief, descriptief, verklarend) en de manier van onderzoeken (kwantitatief, kwalitatief, deskresearch, experiment). Daarnaast dient de onderzoeker in staat te zijn onderzoeksvraag of probleemstelling te formuleren en deze te vertalen in deelvragen. Overige vereisten:

 • Rapportage – het schrijven van een onderzoeksrapport en presentatie van de bevindingen
 • Vragenlijst – het opstellen van een vragenlijst
 • Representativiteit – bij wetenschappelijk onderzoek is het van belang om de juiste populatie e.d. vast te stellen voor representativiteit

Marktonderzoek (1)

Marketing Implicaties Marktonderzoek

Marktonderzoek is essentieel in de marketing en dient vooraf te gaan aan het marketing- en communicatiebeleid. Zodra inzicht wordt verkregen over bepaalde vraagstellingen kunnen beslissingen genomen worden met als doel een hoge ROI of ROMI te realiseren.