fresh-thinking

De Ondernemer

imagesCA7EDSBTOndernemer

Met  zekerheid , vraagt het ondernemen van vandaag een geavanceerde, professionele ondernemer die op hoog niveau vaardigheden, gedrag en intelligentie kan inzetten.

Wat nog meer geldt is, dat ondernemen  niet een generieke, one-size-fits-all activiteit is: in de huidige complexe zakelijke wereld, zijn er tal van soorten van ondernemingen, waar klanten op verschillende niveaus benaderd moeten worden, op een klant specifieke wijze.

Dit maakt het des te belangrijk dat uw onderneming de juiste persoon in de juiste functie in dienst heeft zowel wat betreft de manier waarop zij zich bezighouden met de markt en de manier waarop ze worden ondersteund door uw organisatie.  En voor u als ondernemer is hoer ook een belangrijke rol weggelegd die voor u het ondernemen leuker en plezieriger maakt.

Uw kwaliteiten en de kennis die u heeft van uw  kwaliteiten, wat zijn mijn sterke kanten en waar is groei nog mogelijk of nodig, geeft inzicht in waar u als ondernemer nog kunt groeien

 S.T.E.F Onderneemt – Persoonlijke Kracht Analyse

Onze zeer accurate online S.T.E.F Onderneemt Talent Assessments worden vergeleken (benchmark) met het profiel van een wereldwijde High-Performer wat voor uw ondernemers rol  de objectieve gegevens die u nodig heeft geeft om een goed inzicht te krijgen in uw kracht en groei capaciteit, om dan te bepalen , wat te behouden, en wat te ontwikkelen.

Of een individu een high performer is een specifieke functie hangt af van vijf factoren. Wij nemen deze de ‘High Five’:

 

 •        
 • 1. Gedrag –Elk individu heeft een gedrag voorkeur en die hun gevoel bepaalt bij het uitvoeren van een specifieke                            functie.

       2. Commerciële – Intelligentie de individuele intelligentie en zijn vermogen om data te analyseren, bewijs te                             evalueren,vraag methodieken te gebruiken en zinvolle conclusies te bereiken.

       3. Motivatie – motivatie zorgt dat een persoon in zijn functie het verlangen heeft om de beste resultaten te                                       realiseren.

 4.   Vaardigheden – functionele vaardigheden bepalen hoe goed  een individu zijn functie kan vervullen.

       5.  Cultural fit – de mate waarin een individu zich identificeert met de stijl waarden en cultuur van  zijn klanten.

Elk S.T.E.F Onderneemt Talent Assessment rapport wordt gegenereerd door de kandidaat d.m.v het invullen van een aantal online analyse modules: een of twee zijn getimed, terwijl de rest kan worden voltooid op het gemak van de ondernemer. Eenmaal voltooid, krijgt u  een uitgebreid rapport wat in een persoonlijk gesprek zorgt voor een diep inzicht in de prestaties van u als ondernemer in vergelijking met het profiel van een wereldwijde High-Performer in de ondernemer rol.

idee doen

Als je doet wat je deed …..

Kun je in de nieuwe economie waarin we ons nu bevinden deze wijsheid nog gebruiken klopt deze oude wijsheid nog?

Als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg.

Er zijn markten in de economische samenleving waar we kunnen zien dat ze zeker deze wijsheid nog geloven, in de detailhandel in Nederland is weinig veranderd sinds 2008, in ieder geval weinig veranderd in gedrag van de detaillist en zijn personeel, in de detailhandel kunnen we zeker vast stellen dat de “oude wijsheid” niet opgaat.

Zo zijn er meer markten waar we nog weinig verandering zien, en de resultaten verdwijnen.  (auto industrie- woning markt- witgoed)

Als je in 2013 nog doet wat je deed dan krijg je zeker niet meer dat wat je kreeg, maar minder en soms veel minder!

Waar doen we dan goed aan, wat kunnen we dan veranderen, hier is het belangrijk dat je er voor zorgt dat verandering je niet overkomt maar dat je zelf zorgt voor verandering, elke onderneming vraagt om een andere route naar zijn nieuwe toekomst, elke ondernemer kan in deze gecompliceerde economie extra kennis en energie gebruiken.

Zet dit dan zeker in, zoek naar kennis en energie die jou en de onderneming verder kunnen helpen, samenwerken, participeren, buiten de bekende paden denken en werken, want een nieuwe toekomst voor ondernemer en onderneming vraagt,

dat we het anders doen dan we deden en hiermee betere resultaten krijgen dan we kregen!einstein

Business-Model-Canvas

Businessmodel Canvas

BMC staat niet alleen voor de waarde om te bepalen of je gezond leeft, maar ook voor Business Model Canvas. Voor bedrijven ontzettend belangrijk, om competitief te blijven. Blijf je vasthouden aan je (oude) businessmodel of kijk je actief naar nieuwe businessmodellen?

Val je eigen businessmodel aan!

Er zit een risico in het doen alsof de wereld niet verandert. Het grootste risico is misschien wel dat een ander bedrijf wel de stap maakt naar een nieuw businessmodel en je opeens compleet ouderwets bent. Luke Williams schreef daar vorig jaar een mooi boek over genaamd “Disrupt”. De essentie is dat als jij niet zelf je businessmodel ter discussie stelt, de kans groot is dat iemand anders, direct of indirect dat voor je doet. Maar hoe zit je businessmodel nou eigenlijk in elkaar? En misschien nog wel belangrijker: wat is een business model?

Wat is een businessmodel?

Volgens Osterwalder: “A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value.”Dit zegt mij niet zo veel, dus maar eens gekeken hoe het in de Nederlandse versie van het boek wordt omschreven: “Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.”

Hoe werkt het canvas?

Osterwalder werkt met het business model canvas. Dit is een visuele manier om de 9 belangrijke elementen van je businessmodel te beschrijven. Het model is eigenlijk heel eenvoudig: aan de onderkant vindt je de kosten en opbrengsten. In het midden de waardepropositie, datgene wat je aan je klanten biedt. Aan de linkerkant vindt je ‘hoe’ je dit doet: welke partners, welke resources en welke activiteiten. Rechts zit de ‘wie’ kant. Aan wie verkoop je, hoe lever je je producten en hoe onderhoud je de relatie met de klanten.

let op dit is een tijdelijk artikel het artikel is gekopieerd van de site http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/23/business-model-innovation-waar-staat-jouw-organisatie/

value

Wat is een goede waardepropositie

In de marketing & sales praktijk worden verschillende definities voor ‘propositie’ gebruikt. Vaak wordt daarmee bedoeld een:

- Voorstel of aanbod, in termen van de (toegevoegde) “waarde” die dat voorstel heeft voor de (potentiële) klant.

- Een specifieke bundeling van producten en diensten waarmee (toegevoegde) waarde voor klanten gecreëerd wordt door het oplossen van klantproblemen of het voorzien in klantbehoeften.

- Unieke combinatie van de 6 P’s van de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie, personeel, proces) die voortvloeit uit de gekozen positionering.

- Concrete boodschap of merkbelofte waarvan organisatie/merk de doelgroep wil overtuigen met een specifieke communicatiecampagne of -uiting en passend binnen de gekozen positionering.

Van positionering naar waardepropositie 

Een waardepropositie ontwikkelt u op basis van een vooraf opgestelde positionering. Een waardepropositie is een concrete uitwerking van de gekozen positionering waarmee u klanten (binnen de gekozen doelmarkt en doelgroep) voor uw aanbod probeert te winnen. Een waardepropositie richt zich op de behoeften van specifieke doelmarkten en gaat dieper in op de unieke waarden en prioriteiten van elke afzonderlijke doelmarkt. Een waardepropositie is dus een afgeleide van de positionering.

Waardepropositie is waardevol voor de klant 

Een waardepropositie is simpelweg het voorstel of aanbod van een bedrijf, in termen van de “waarde” die dat voorstel heeft voor de (potentiële) klant. Centraal staat dat het voorstel of aanbod een duidelijke, waargenomen, geaccepteerde en onderscheiden waarde vertegenwoordigt. Een waardepropositie is een voorstel of aanbod waar de klant blij van wordt. Het voorstel of aanbod sluit aan bij de wensen van de klant en de waarde wordt door de klant ook erkend en gewaardeerd.

lees meer …..

11983583-vergrootglas-met-de-strategie-van-illustratie-op-witte-achtergrond

Toegevoegde waarde

downloadOplossing

Met de waardepropositie wordt vastgesteld wat de toegevoegde waarde is die de organisatie op de markt heeft. De waardepropositie bestaat uit de producten en de markt waar deze producten op afgezet worden. Het afzetten van producten op de markt gaat uit van een bepaalde marktbenadering en daarbij ervaar je concurrentie.
Er is een belangrijke samenhang tussen Producten (A), Markt / klantengroepen (B) en Marktbenadering (C). Op deze A, B, C combinatie ervaart een organisatie concurrentie en de concurrentie-analyse moet daarop afgestemd zijn.

We onderscheiden drie verschillende waarde disciplines omdat iedere discipline de klant een ander soort waarde biedt:

 • Operational Excellence
  Bedrijven die volgens de discipline kostenleiderschap te werk gaan, houden zich niet in de eerste plaats bezig met innovaties of één op één relaties met klanten. Het belangrijkste wat zij doen is het tegen de laagste prijs producten aanbieden aan een breed publiek. De impliciete beloften die zij hun klanten doen zijn eenvoudig: een lage prijs en koopgemak. Hèt voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Wal-Mart, dat haar laag geprijsde waren zonder verdere franje aan een massapubliek aanbiedt. Veel klonenbouwers hanteren eenzelfde concept.
 • Product Innovation
  Aanhangers van de discipline productleiderschap concentreren zich op het aanbieden van grensverleggende nieuwe producten. Zij beloven hun klanten impliciet de beste, allernieuwste producten, en meer niet. Productleiders baseren hun reputatie niet op één nieuwe vinding. Jaar na jaar, productieronde na productieronde, worden er nieuwe producten ontworpen en op de markt gebracht. Intel is bijvoorbeeld een productleider in computerchips en Nike in sportschoenen. De prijs is voor deze en andere productleiders van ondergeschikt belang. Productleiders concurreren met productprestatie, met wat je van hun producten kunt verwachten.
 • Customer Intimacy
  De derde waardediscipline is die van de klantenpartner. Klantenpartners richten zich niet op wat de markt als geheel wil, maar op wat specifieke klanten willen. Het gaat bij klantenpartnerschap niet om eenmalige transacties maar om het ontwikkelen van een goede klantrelatie. Klantenpartners zijn gespecialiseerd in het vervullen van specifieke behoeften die alleen zij, vanwege hun relatie met, en kennis van de klant, in staat zijn te herkennen. Hun impliciete belofte aan de klant is: we hebben de beste oplossing voor u, en we helpen u waar we maar kunnen om een optimaal resultaat en / of een optimale waarde te verkrijgen bij alles wat u van ons koopt. Airborne Express is een goed voorbeeld van een klantenpartner. Airborne wist succes te behalen in een sterk concurrerende markt door zich voortdurend extra in te spannen om het een aantal zorgvuldig gekozen klanten naar de zin te maken.
waaarde disipline

Waarde discipline

In het model van Treacy en Wiersema staan drie keuzes, waardedisciplines genoemd, centraal. Het betreft operational excellence (prijsgericht), product leadership (productgericht) en customer intimacy (klantgericht). Het model dwingt je te kiezen voor één van deze drie disciplines. De keuze voor een van deze drie staat centraal bij het formuleren van een strategie en is daarmee bepalend voor de inrichting van de organisatie en de processen binnen de organisatie. Het model geeft niet alleen de inhoud van de disciplines weer, maar helpt ook bij het maken van de juiste keuze en het vertalen van de keuze naar de praktijk.

1. Operational excellence

Hierbij ligt de focus vooral op het effectief managen van de processen binnen de organisatie. De vier pijlers van deze richting zijn:

 • Taak en procesgedreven managen van personeel
 • Afstemmen van processen van leveranciers en de eigen organisatie
 • Het meten en monitoren van processen om efficiëntie en kostenbesparingen te realiseren
 • Het niet of nauwelijks toestaan van veranderingen in assortiment en procedures.

Een goed voorbeeld uit de foodservice op wie alle vier principes van operational excellence van toepassing zijn, is McDonalds. Deze organisatie heeft namelijk alle bedrijfsprocessen tot in de puntjes vastgelegd, die zij vervolgens aan haar franchisenemers en medewerkers in een omvangrijk handboek uiteenzet. Mede door dit strakke regime is McDonalds in staat efficiënt te opereren en de kosten te beheersen, waarbij de service en kwaliteit niet het onderspit delven.

2. Product leadership

De klant kiest voor een sterk merk met vernieuwende, innovatieve producten. Creativiteit is het hoogste goed binnen de organisatie en het bedrijf is in staat haar processen hierop in te richten. Flexibiliteit is een must voor dit type organisatie. De belangrijkste principes zijn:

 • Innovatie wordt aangemoedigd
 • R&D neemt een centrale positie in binnen de organisatie
 • Flexibele bedrijfscultuur

Vaak zijn het gespecialiseerde bedrijven die in een nichemarkt opereren die deze waardediscipline centraal stellen in de strategie. Marqt is een voorbeeld uit de foodwereld van een initiatief op wie het principe van product leadership van toepassing is. Marqt wil de gewone consument laten kennismaken met duurzaam eten dat vooral lekker is! Marqt leunt hierbij op een beperkt aantal leveranciers, waardoor het aanbod lokaal en persoonlijk is en snel kan worden aangepast aan de veranderende smaak van de consument.

3. Customer intimacy

Binnen deze waardediscipline staat de klant centraal. De organisatie stuurt op klantentrouw en is in staat producten op maat aan de klant te leveren. De belangrijke principes bij deze waardediscipline zijn:

 • De organisatie is in staat naar wens van de klant te leveren
 • Decentrale beslissingsbevoegdheid. De werknemers die dicht bij de klant staan hebben een hoge mate van beslissingsbevoegdheid
 • De bedrijfscultuur is gericht op langdurige klantrelaties

In Nederland heeft Albert Heijn zich de discipline van customer intimacy toegeëigend. Aan de hand van de data afkomstig van de bonuskaart kan Albert Heijn individueel en lokaal shoppersgedrag in kaart brengen en de inrichting van actiemechanismen hierop aanpassen.