cartoon-magnifying-glass

Externe analyse (DESTEP model)

Elke organisatie heeft te maken met factoren waar zij wel invloed op kunnen uitoefenen en factoren waar zij totaal geen invloed op kunnen uitoefenen. Het DESTEP-model geeft meer inzicht in deze Macro-economische factoren (macro-omgeving). Door een DESTEP analyse (macro analyse) wordt het voor een organisatie duidelijk, hoe zij het beste met dergelijke Macro-economische factoren om kunnen gaat en hoe zij hun strategie daarop kunnen aanpassen.

DESTEP ANALYSE

Vanuit de wetenschap is een bedrijfskundig model ontwikkeld, dat de factoren aangeeft die van toepassing zijn in deze Macro-omgeving. Dit zogenoemde DESTEP raamwerk is het acroniem voor zes factoren:

 

  1. Demografisch – deze factor richt zich op de bevolkingssamenstelling; meer inzicht in deze factor kan voor een organisatie van cruciaal belang zijn
  2. Economisch – dit zijn alle factoren die met economische groei, inflatie, koopkracht en dergelijke te maken hebben
  3. Sociaal-cultureel – dit zijn kenmerken op het gebied van cultuur en leefgewoonten
  4. Technologisch – dit zijn alle ontwikkelingen en innovaties waar een organisatie op in moet spelen, om mee te gaan met de tijd
  5. Ecologisch – het gaat om alle factoren op het gebied van de fysieke omgeving en het milieu
  6. Politiek-juridisch – het gaat om alle politieke maatregelen op bestuurlijk, provinciaal en gemeentelijk niveaudestep
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>