Wie is S.T.E.F

Slide background

S.T.E.F biedt wat jij als ondernemer nodig hebt. Een integrale aanpak, een concreet stappenplan, kennis en ervaring van experts, een klankbord, een inspirerende werkplek en een netwerk van ondernemers.

S.T.E.F.ONDERSCHEIDT ZICH!

RESULTAAT

Succesvol vertalen van jouw business plan naar “resultaat”

S.T.E.F helpt  ondernemers,  ZZP’er  met het vaststellen van hun business plan, en het vertalen van het business plan naar strategie, doelstellingen en concreet resultaat.  Samen met jou gaan we het bestaande idee vertalen naar een concreet plan. Als team ondersteunen wij je met de juiste informatie, readers, workshops, om  kennis en vaardigheden daar waar nodig ook persoonlijk als ondernemer te groeien tijdens de start van de onderneming.

Kennismaking met S.T.E.F.

Filmpje “Ik ben S.T.E.F”

SUCCESVOL

Succesvolle product markt combinatie

De product-marktcombinatie is de belangrijkste strategische keuze die een ondernemer maakt. De geschikte product-marktcombinatie beantwoordt de meest fundamentele vraag die elk bedrijf zich stelt. S.T.E.F. helpt met het ontwikkelen van concrete product-markt keuze’s waarmee onderzocht kan worden of de markt klaar is voor jou oplossing.  Belangrijk als je voor de juiste product-markt keuze gaat is het “onderscheidende vermogen”  of de toegevoegde waarde die deze keuze biedt.  S.T.E.F zet zich in om de juiste product-markt keuze te maken met “toegevoegde waarde” en dat we dit doen met keuze die ervoor zorgt dat je het beste rendement kunt realiseren.

Kennis

Succesvol bouwen aan een solide onderneming

S .T. E. F. ondersteunt met kennis en methodieken die je kunt  inzetten om ofwel solide van start te gaan of verder te bouwen aan een solide onderneming.
Vanaf de start als Ondernemer of ZZP ‘r geeft S.T.E.F je de optie’s om de keuze’s die je wilt maken uit te werken in een on line platform waar je d.m.v het werken met een 9 stap business model canvas met jouw keuze’s kunt werken, testen en met het doorrekenen van de aanname’s in het plan kom je tot concrete financiële resultaten van de keuze’ die je maakt. Het idee en de ambitie omzetten in een goede onderneming waar je weloverwogen de juiste beslissingen en de juiste investeringen doet om het maximale rendement uit de onderneming te halen is hiermee een grote stap dichterbij gekomen. Bekijk voor de S.T.E.F werkwijze de presentatie.

Werkwijze S.T.E.F.